2017. január 8., vasárnap

Erdőszentgyörgyi zászlóper - Menyhárt Gabriella ügyvéd sajtóközleménye

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tárgy. Erdőszentgyörgy zászló per – a Maros Megyei Törvényszék megsemmisítette a jegyzőkönyvet és eltörölte az 5.000 lejes pénzbírságot - érdemi indoklás

Tavaly októberben értesítettük a tisztelt hallgatóságot arról, hogy a Maros Megyei Törvényszék megsemmisítette a jegyzőkönyvet és eltörölte az 5.000 lejes pénzbírságot az erdőszentgyörgyi zászlóper ügyében. Ez év január elején kézhez kaptuk az érdemi indoklást, amelyet összefoglalunk szíves felhasználás érdekében.

A bíróság helyt adott a 2001.évi 1157. számú jogszabály értelmezésének, – amely jogszabály alapján büntette meg a Megyefőnöki Hivatal az erdőszentgyörgyi polgármestert - és megállapította azt, hogy a Megyefőnöki Hivatal megszegte a törvényesség elvét, mert olyan esetekre terjesztette ki a 2001. évi 1157. számú jogszabály alkalmazását, amely esetekre nem vonatkozik a fentebb említett jogszabály, vagyis nem vonatkozik a „ székely zászló „ kitűzésére és „ a minden magyar zászlójának „ kitűzésére. A 2001. évi 1157. számú jogszabály Románia hivatalos zászlajának és bármely másik állam hivatalos zászlajának kitűzésére vonatkozik, ezen zászlók kifüggesztését szabályozza, és csakis és kizárólagosan ezen zászlók nem jogszerű kifüggesztését írja elő mint kihágást és teszi ezáltal büntethetővé.
A törvényszék megállapította, hogy a jegyzőkönyv büntetési hivatkozási jogalapja más ország hivatalos zászlajának kitűzési feltétele volt, vagyis a 2001. évi 1157. számú jogszabály 24. cikk első bekezdésének g pontja, azonban a törvényszék azt is megállapította hogy ez a jogszabályi keret nem terjeszthető ki analóg módon olyan zászlókra, amelyek nem képezik tárgyát a jogszabálynak, addig amíg expressis verbis a törvényhozó nem kívánja szabályozni a más jellegű zászlók – ide tartozik a székely zászló és a nem hivatalos magyar zászló is - kitűzésének feltételeit egy külön jogszabályban.

Amennyiben a Megyefőnöki Hivatal mégis megteszi ezt – esetünkben megtette - , úgy megszegi a törvényesség elvét és az előreláthatóság elvét, ez utóbbi értelmében a személy a jogszabályi előírások alapján képes kell legyen felmérni cselekményének következményeit, vagyis előre be tudja határolni azokat és el tudja tudatosan kerülni. Erdőszentgyörgy polgármestere, a Maros Megyei Törvényszék értelmezésében, azonban nem tudta előre felmérni azt, hogy a székely zászló és a minden magyarok zászlajának kitűzése maga után fogja vonni az ő megbüntetését a 2001. évi 1157. számú jogszabály értelmében és alapján.

Ezen okokból kifolyólag a Maros Megyei Törvényszék megsemmisíti a kihágási jegyzőkönyvet és a kirótt büntetést eltörli.

Nagyvárad, 2017. január 5.

Üdvözlettel, Menyhárt Gabriella Éva ügyvéd

Kapcsolódó: Erdőszentgyörgyi zászlóügy - pert nyert a polgármester, a város és a székelység (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

1 megjegyzés: