2018. március 20., kedd

A Székely Köztársaság állásfoglalása a marosvásárhelyi katolikus iskola körüli ismételt botrány ügyében – az ügy kimeríti az apartheid bűncselekmény tényállását


A Székely Köztársaság állásfoglalása a marosvásárhelyi katolikus iskola körüli ismételt botrány ügyében – az ügy kimeríti az apartheid bűncselekmény tényállását


A Székely Köztársaság ismételten felhívja a figyelmet, hogy az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. cikk c) kimondja:

“Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni:

 

c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”
            A Székely Köztársaság ismételten felhívja a figyelmet, hogy a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, 1965 december 21-én New Yokban elfogadott nemzetközi egyezmény I. rész 1. cikk leszögezi:
“Ezen egyezmény szövegében a „faji megkülönböztetés” kifejezés minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása.
            Következik, hogy az apartheid bűncselekmények értelmezésében a „faji csoport” kifejezés nem csak a rasszra, hanem a nemzetiségi vagy etnikai származásra is vonatkozik.
            Fentiek vonatkozásában egyértelmű, hogy amennyiben a művelődéshez való jogot akár törvényhozási vagy egyéb hatósági intézkedéssel (esetünkben ez a magyar nyelvű tanintézmény megszüntetése) korlátozzák valamely faji csoport  (esetünkben a magyar és székely etnikai, nemzetiségi csoport) esetében, az apartheid bűncselekménynek, az emberiesség elleni bűncselekményekkel azonos fajsúlyú bűncselekménynek minősül.
            A Székely Köztársaság ismételten felszólítja az érintetteket, hogy a politikai tömörülésekre való mutogatás, a megoldásnak más által való megvalósítására való várakozás helyett az érintett gyerekek szülei tegyenek feljelentést apartheid bűncselekmény elkövetésének tárgyában a román bűnüldöző szerveknél, majd, amennyiben nem lesznek elégedettek a a román igazságszolgáltatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal, forduljanak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Ugyanakkor az apartheid bűncselekmények kivizsgálására hivatott Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot is megkereshetik egy keresettel, ehhez jogi személyiség szükséges.  

2018 március 20

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése