2016. augusztus 18., csütörtök

Az atombombák Hiroshimára és Nagaszakira nem népirtás véletlenül?

Feljelentést tettem a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon a II. világháború végén az Amerikai Egyesült Államok Légierejének kötelékében szolgáló személyek által Hiroshima és Nagaszaki japán városokra ledobott atombombás támadás népirtás jellege miatt. Felhívom a figyelmet, hogy a támadások következtében több tízezres vagy akár százezres nagyságrendben pusztultak el a japán etnikumhoz tartozó személyek, valamint hogy a támadás célja kifejezetten ez az etnikai indíttatású népirtás volt. Leszögezem azt is, hogy a népirtás bűncselekménye a nemzetközi jogrend szerint függetlenül elkövetésének időpontjától, nem elévülő bűncselekmény.

"A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság részére

 Közlemény

 Alulírott Csibi Barna, a Büntetőbíróság tudomására kívánom hozni ismereteimet a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmánya 6. cikk a), b), c) pontjai által meghatározott népirtás bűncselekménye tárgyában, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Légierejének kötelékébe tartozó személyek követtek el.

Felhívnám a figyelmet, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Állandó Bizottsága által 1968 november 26-án elfogadott, a népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények elévülésének kizárásáról hozott Egyezmény 1. cikk a), b), c) pontjai értelmében elkövetésük időpontjától függetlenül nem évülnek el a nevezett bűncselekmények.

Tényállás:

1945 augusztus 6-án egy "Enola Gay" feliratot viselő repülő Hiroshima japán város fölé repült, nem sokkal ezután, 600 méteres magasságban a város fölött egy atombomba robbant, amely azonnal elpusztított 70-80.000 japán etnikumú személyt, és még legalább ugyanennyi pusztult el később a bomba következményeitől.

1945 augusztus 9-én egy repülő Nagaszaki japán város fölé repült, nem sokkal ezután, 508 méteres magasságban a város fölött egy atombomba robbant, amely elpusztított 70-80.000 japán etnikumú személyt, azonnal, vagy később a bomba következményeiként.

 A tettesek:
Hiroshima "küldetés":
Ifj. Paul W. Tibbets ezredes – pilóta és repülőgépparancsnok
Robert A. Lewis kapitány – másodpilóta; az Enola Gay általános parancsnoka
Thomas Ferebee őrnagy – bombázópilóta
Theodore "Dutch" Van Kirk kapitány – navigátor
William S. Parsons kapitány – küldetésparancsnok
Jacob Beser főhadnagy– radarkezelő (az egyetlen személy, aki mindkét támadásban résztvett)
Morris R. Jeppson alhadnagy – fegyverzetkezelő
George R. "Bob" Caron tizedes – géppuskakezelő
Wyatt E. Duzenbury tizedes - repülőmérnök
Joe S. Stiborik tizedes – radarkezelő Robert H. Shumard tizedes – repülőmérnök
Richard H. Nelson közkatona – VHF rádiókapcsolattartó

Nagaszaki "küldetés":
George W. Marquardt kapitány– repülőgépparancsnok
James M. Anderson alhadnagy– segédpilóta
Russell Gackenbach alhadnagy – navigátor
James W. Strudwick kapitány – bombázópilóta
Jacob Beser főhadnagy – radarkezelő James R. Corliss tizedes – repülőmérnök
Warren L. Coble tizedes – rádiós kapcsolattartó
Joseph M. DiJulio tizedes – radarkezelő Melvin H. Bierman tizedes – géppuskakezelő
Ifj. Anthony D. Capua tizedes – segédmérnök

Kérném a Főügyészt, hogy indítson eljárást a fenti bűncselekmények tárgyában. Minden, az esetekkel kapcsolatos, a tudomásomra jutó egyéb információt is közölni fogok, és kérem, hogy a nyomozás eredményéről engem is tájékoztassanak.

Tisztelettel
Csibi Barna

Információforrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki

U.i. Kötelességem jelen feljelentésről a japán kormányt is tájékoztatni, ugyanakkor a japán kormányt tanúnak javasolom ebben a nyomozásban, mint ezen bűncselekmények elszenvedőjét"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése