2020. május 30., szombat

Karácsony Gergely feljelentése a maszkrendelet miatt - a rendőrség a jogainkat szóra sem méltatja, viszont (börtöni, munkahelyi?) "magatartási szabályra" hivatkozva nem indít nyomozást

Határozatban utasította el a Karácsony Gergely ellen tett feljelentésemet a Csongrád Megyei  Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága.

Karácsony Gergely ellen hivatali visszaélés és kuruzslás, valamint tiltott emberkísérlet miatt tettem feljelentést a kötelező maszkhasználatot előíró polgármesteri rendelete következtében.

A rendőrség álláspontja szerint a "járvány" miatt Magyarország kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd számos rendeletben szabályozta az ország és így a főváros lakosságának a veszélyhelyzetben követendő "magatartási szabályait", valamint felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy akár ezeknél szigorúbb "magatartási szabályokat" léptessenek életbe.

A nyomozó hatóság álláspontja szerint kötelező öltözködési norma bevezetése nem olyan szándékos magatartás, amely jogtalan hátrány okozására irányult volna. Arra az érvelésre, miszerint az öltözködésünk az alaptörvényi szólási és véleménynyilvánítási jogunk alapján nem korlátozható, nem válaszoltak.

Azzal, hogy orvosi eszköz kötelező használatát írta elő nevezett Karácsony Gergely Budapest egészséges lakosságának, a rendőrség álláspontja szerint kuruzslás "nyilvánvalóan" nem valósult meg. Más indoklást a rendőrség nem közölt ezzel kapcsolatosan.

Megállapítható, hogy a rendőrség a lakosság alaptörvényi vagy egészségügyi törvényi jogaira való egyetlen feljelentésbeli hivatkozást sem méltatott válaszra.

Viszont, a jogaink helyett, egy inkább csak munkahelyekről és büntetésvégrehajtó intézetekből, de annál  kevésbé emberi jogi vonatkozásban használt fogalmat, az eléggé általános, ú.n. "magatartási szabályt" használja többször is határozata indoklására.

Az esetleges emberiesség elleni bűncselekményi tényállás kivizsgálására a feljelentést a hatáskörrel rendelkező ügyészségre helyezi át a hatóság. 

Kapcsolódó:
Nincs ötlete, hogyan utasítsa el, ezért átadja Csongrádnak a Karácsony Gergely elleni feljelentésemet a budapesti rendőrkapitányság (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Feljelentettem Karigerit a budapesti szájmaszkok miatt. Ha öltözködési norma, akkor alaptörvényt sért, ha egészségügyi, akkor emberkísérlet, kuruzslás, emberiesség elleni bűncselekmény, vagy akár mindhárom. (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2020. május 29., péntek

Levélben fordultam az illetékes rendőri szervekhez a dusnoki gyerekrablás ügyében

A Bolvári család internetes felhívásának eleget téve, melyben kérik, hogy minél többen minél több hatóságnak írjunk az ügyben, villámpostai levélben fordultam a Dusnokon illetékes rendőri szervhez a dusnoki gyerekrablás ügyében.
A levélben közérdekű adatigénylésként kérek tájékoztatást az ügy jelenlegi állásáról, valamint felhívom a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében hatósági szerv bármilyen, a gyereket érintő döntésének alapja csakis a gyermek mindenek felett való érdeke lehet.Kapcsolódó:
Emberrablás Dusnokon - a hatóságok elszakították a szüleitől Bolvári Bátor Nyilast, Szendrői feljelentést tett (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2020. május 28., csütörtök

Hágába a párizsi diktátummal! - tüntetést jelentettem be Lónyára, június 4.-re

241/2020. (V.27.) sz. kormányrendeletben foglaltak alapján szabadtéri rendezvényt, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó tüntetést jelentettem be előzetesen június 4-re, a lónyai II. világháborús emlékmű előtti közterületre. 

Tüntetésem célja, hogy követeljem, hogy a magyar kormány a Hágai Nemzetközi Bíróságon támadja meg a jelenleg érvényben lévő párizsi békediktátumot. 

Kapcsolódó:
Ete pete, béka pete, a békának nincsen pete, potty. Duró Dóra! (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
A párizsi békediktátum semmissé nyilvánítása akár a hadiállapot visszaállításához is vezethet - elutasította a népszavazási kezdeményezésemet a Nemzeti Választási Bizottság (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2020. május 22., péntek

Elegem van, Iohannis skalpja kell. Hivatali visszaélésért és apartheid bűncselekményért jelentettem fel.

Feljelentést küldtem a Legfelsőbb Semmítőszék melletti Ügyészség részére, Bukarestbe, nevezett Iohannis Klaus köztisztviselő, Románia elnöke ellen.

A feljelentésem alapját a gyanúsított által ezév március 16-án kibocsátott 195. sz. elnöki rendelet adja, amely szövege szerint szűkíti a román állampolgárok szabad mozgáshoz, magánszférához, családi élethez való jogát, a tanulás-neveléshez való jogot, a magántulajdonhoz való jogot, a gyülekezési szabadságot, a sztrájk jogát valamint a gazdasági szabadságot.

A kibocsátott elnöki rendelet a vészhelyzetről és ostromállapotról szóló, 1999 évi 1. sz sürgősségi kormányrendeletre alapoz.

Megállapítom, hogy ez, szövege szerint, csak a román alkotmány biztosította keretek között jogosít fel jogkorlátozásra, a román alkotmány 53. cikke pedig egyértelműen leszögezi, hogy jogkorlátozást csak törvénnyel lehet megvalósítani.

Megállapítható, hogy a gyanúsított nem törvénnyel, hanem elnöki rendelettel valósította meg a jogkorlátozást, ami alkotmányellenes és kimeríti a román btk. 297. cikk (1) pontban előírt hivatali visszaélés tényállását, mivel létezik egy törvénytelen, alkotmányellenes hivatali cselekmény, és ez nem csak egy, hanem szinte valamennyi jogát sérti valamennyi román állampolgárnak.

Ugyanakkor, a nemzetközi jog szempontjából, a Románia által az 1978. évi 254 sz. rendelettel elfogadott, az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. cikk c) kimondja, hogy apartheid bűncselekmény bármely olyan törvényhozási intézkedés, amely egy vagy több fajhoz tartozó személyek szabad mozgáshoz, a tanulás-neveléshez való jogot, a gyülekezési szabadságot, a sztrájk jogát stb. sértik.

Megállapítható, hogy a gyanúsított olyan törvényhozási intézkedést hozott, amely egyértelműen sérti ezeket a jogokat az összes, tehát több fajhoz tartozó személyek esetében.

Ezekre alapozva kérem az Ügyészséget, vizsgálják ki, történt-e bűncselekmény, és ha igen, indítsanak büntetőeljárást nevezett Iohannis Klaus ellen hivatali visszaélés valamint apartheid bűncselekmények elkövetésének tárgyában.Kapcsolódó:
DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 (legislatie.just.ro)

2020. május 21., csütörtök

Egy közérdekű adatigénylő arra kíváncsi, hogy van-e kapcsolat az influenza(ellenes) oltások és a koronavírus elhalálozások között

Hudacsek Éva Tünde közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, amelyben arra volt kíváncsi, hogy a koronavírusfertőzöttségben elhunytak milyen arányban részesültek azelőtt influenza elleni védőoltásban.

Válaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt állítja, hogy a koronavírus és az influenza  két teljesen különböző vírus, és a kombinatív adatgyűjtés így értelmetlen. Szerintük.

Szerk. megj. (saját vélemény): Érdekes, hogy a tünetegyüttes megegyezik a két "vírus", azaz exoszóma esetében, a szezonalitásuk is megegyezik, a legjobban veszélyeztetett korosztály is, sőt, a visszaszorításáért hozott társadalmi intézkedések is (karantén, maszk a spanyolnáthánál például, és most is) megegyeznek. A médiában történő képi ábrázolásuk is nagy hasonlóságot mutat. Sőt, a Bill Gates rajongók előszeretettel híresztelik, hogy a nagy népességcsökkentő "megjósolta a koronavírus járványt", pedig hát, valljuk be, ő a már akkor alaposan ismert influenzáról beszélt akár már 2015-ben. Ja, és ősszel is az influenzával "együtt" érkezik a korona, kombóban. Ennek ellenére a hivatalos álláspont szerint két teljesen különböző "vírusról", azaz exoszómáról beszélünk. 

Kapcsolódó:
WHO: a második hullám az influenzával együtt jön majd (pecsaktual.hu)

Országos tisztifőorvos: a járványküszöb irreleváns, ha már van két összefüggő eset, az járvány. Egyébként meg a WHO mondta ki, hogy járvány van, nem magyar egészségügyi hatóság.

A törvényben meghatározott 15 napos határidőt tizenkét nappal és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatójában megadott 25 napos határidőt két nappal túllépve, egy nappal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a határidőtúllépés miatt intézett vizsgálati kérelmem iktatása után megérkezett a Müller Cecília országos tisztifőorvos által aláírt hivatalos válasz az április 23-i közérdekű adatigénylésemre.

Közérdekű adatigénylésemben az iránt érdeklődtem, hogy lett-e átlépve a hivatalos járványküszöb érték a korona"vírus" (exoszóma) esetében Magyarországon, hirdette-e ki a járványt az országos tisztifőorvos és közzé lett-e téve a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos honlapján, azaz van-e hivatalosan, a törvény szerint korona "vírus"(exoszóma) járvány ma Magyarországon.

Válaszában az országos tisztifőorvos az egészségügyi törvény előírásaira hivatkozik, miszerint már két egymással összefüggő eset járványnak minősíthető, majd a járványküszöb számításáról értekezik, amiről megállapítja, hogy jelen esetben irreleváns, végül leszögezi, hogy a magyarországi veszélyhelyzetet az indokolja jogilag, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én világjárvánnyá nyilvánította a korona"vírus" (exoszóma) okozta járványt.Kapcsolódó:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam, mert Müller Cecília nem válaszolt időben a kérdésemre (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Ok, kérdezzük meg Nemzet Cilit. A legfőbb ügyész tanácsára direkt hozzá fordulok, hogy átléptük-e egyáltalán a járványküszöböt, és van-e COVID-19 járvány ma, hivatalosan, Magyarországon? (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Nincs ötlete, hogyan utasítsa el, ezért átadja Csongrádnak a Karácsony Gergely elleni feljelentésemet a budapesti rendőrkapitányság

Az elfogultság látszatát is ki kívánja zárni, ezért a Budapesti Rendőrfőkapitányságot érintő kizárási indítványt nyújtott be Budapest Rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás r. dandártábornok a 01000/2108/2020 bü. sz., nevezett Karácsony Gergely elleni hivatali visszaélés bűntett miatti feljelentés kiegészítéseként.
(a bejegyzés címe szerkesztői vélemény)

Kapcsolódó:
Feljelentettem Karigerit a budapesti szájmaszkok miatt. Ha öltözködési norma, akkor alaptörvényt sért, ha egészségügyi, akkor emberkísérlet, kuruzslás, emberiesség elleni bűncselekmény, vagy akár mindhárom. (ruszinkarpatalja.blogspot.com)