2016. október 18., kedd

A Székely Köztársaság feljelentést tett a szárazajtai, 1945 szeptember 26-i székelyellenes népirtás ügyében

Feljelentést tett a Székely Köztársaság Kormánya a Sepsiszentgyörgyi Bíróság melletti Ügyészségen az 1945 szeptember 26-án Szárazajtán elkövetett székelyellenes népirtás ügyében, amely népirtás 13 halálos áldozatot követelt, ugyanakkor számos szárazajtai lakost hurcoltak el a román etnikumú elkövetők illegális munka és begyűjtőtáborokba, ahonnan senkinek nem sikerült visszatérnie. A feljelentés alapja a népirtásra és más, emberiesség elleni bűncselekményekre vonatkozó el nem évülési elv. 
"Alulírott Csibi Barna feljelentést teszek népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények tárgyában a következő tényállás alapján: 

 1945 szeptemben 26-án Szárazajtán (a román hatóságok által bevezetett hivatalos nyelven Aita Seaca), Kovászna megye, ismeretlen tettesek agyonlőtték nevezett Gecse Béla, Málnási József személyeket, Nagy András, Nagy Sándor fejszével lett lemészárolva, Elekes Lajos, Málnási Regina, Szép Albert, Németh Gyula, Németh Izsák, Szabó Béniám, Szép Béla, Tamás László agyon lettek lőve. Nevezett Nagy B. József túlélte a sortüzet, de később belehalt sérüléseibe. 

Mindenezek után a helységből 80-90 személyt, akik a magyar vagy székely etnikumhoz tartoztak, a barcaföldvári internálótáborba vittek, ahonnan senki nem tért soha vissza. 

 A rendelkezésre álló adatok szerint a kivégzések oka az áldozatok magyar vagy székely etnikumhoz tartozása volt. 

A büntetőtörvénykönyv 438. cikk (1) pont a)b) értelmében ez a cselekmény népirtás, 439. cikk (1) pont a)b)d)e)g) értelmében emberiesség elleni bűncselekmény, 44ö. cikk (1) pont a)b)c)e) értelmében pedig háborús bűncselekmény. 
 A 153. cikk (2) pont a) értelmében a fenti bűncselekmények elévülése nem menti fel az elkövetőket. 

A háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által New Yorkban az 1968 évi november hó 26.napján elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 1. törvényerejű rendelet I cikk a, b. pontja értelmében a fent említett bűncselekmények egyike sem évül el, függetlenül elkövetésük időpontjától. (a népirtásra vonatkozó előírásokat a nürnbergi perben alkalmazták először, visszamenőleges hatállyal.) 
 Következésképpen kérem büntetőeljárás megindítását népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények tárgyában, ismeretlen elkövetők ellen."
Kapcsolódó: Szárazajta tizenhárom mártírjára emlékeztek (erdely.ma)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése