2017. szeptember 12., kedd

Ukrajnai nyelvtörvény - APARTHEID!

Feljelentést tett a Székely Köztársaság az Országos Rendőrfőkapitányságon a botrányos ukrajnai nyelvtörvény kapcsán, ugyanis az Apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló nemzetközi egyezmény értelmében apartheid bűncselekménynek minősül az olyan törvényhozási intézkedés, amely egy más népcsoport művelődéshez való alapvető jogát korlátozza. 


 A feljelentés teljes szövege:

 "Országos Rendőrfőkapitányság

Büntető feljelentés

                Alulírott ........................................, feljelentést kívánok tenni ismeretlen elkövetők ellen a a Btk. 144. § (2) bekezdés pontban meghatározott apartheid bűncselekménye tárgyában.

               Tényállás:

               2017 szeptember 5-én az ukrán törvényhozási fórum, az ukrán parlament vagy Ráda elfogadott egy nyelvtörvényt, amely értelmében az országban élő nemzetiségek (kisebbségek), köztük így a hivatalosan elismert magyar kisebbség is, kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben.

               Törvényi alap:

Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben meghatározott apartheid bűncselekmények:

“(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. Cikk c):

 “Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni:

c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”

              A Btk. 3. § (1) ac) pont alapján, amely kimondja:
“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni

ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, vagy egyéb olyan bűncselekmény, amelynek üldözését törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés írja elő”

             és mivel a fenti tényállásban rögzített bűncselekmény a Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben, hivatkozással az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet c) pontjában meghatározott apartheid bűncselekmény tényállási elemeit kimeríti, tisztelettel kérem büntetőeljárás foganatosítását.

2017.09.12                                                                                                          ......................

              A tényállást közlő médiaforrás (az interneten rengeteg más forrás is tartalmazza ugyanezeket az információkat):

https://mno.hu/hatarontul/lehetetlen-helyzetben-a-karpataljai-diakok-ukrajna-kizarja-magat-europabol-2416348"

 A feljelentés szkennelt alakban (ez lett elküldve az ORFK hivatalos állampolgári kapcsolattartói villámposta címére):Kapcsolódó:

Lehetetlen helyzetben a kárpátaljai diákok, Ukrajna kizárja magát Európából (mno.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése