2017. február 7., kedd

Elvileg diszkriminatív a Csíkszeredában levő összes, csak románul feliratozott útjelzőtábla

Hátrányosan megkülönböztető a Csíkszereda közigazgatási területén található összes, csak román nyelven feliratozott útjelző tábla, állapította meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A tanács nem szabott ki adminisztratív bírságot, de a törvénytelen helyzettel kapcsolatos álláspontját minden, a cselekményben érintett féllel, valamint Románia Kormányának is közli.
"Kérvényező: Csibi Barna
...
A kérvényező megállapítja, hogy a csíkszeredai útjelző táblák kizárólag román nyelven vannak feliratozva. A kérvényező hivatkozik a 2001. évi 1206. kormányhatározat 4. cikk. (1) bekezdésre, valamint az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2014.9.24-i 545. sz. határozatára, amely megállapítja, hogy az először magyarul, és csak alatta románul feliratozott útjelző táblák diszkriminatívak a román anyanyelvűekkel szemben.
A kérvényező felsorol 19 táblát Csíkszereda közigazgatási területén, amelyek kizárólag román nyelven vannak feliratozva, noha a helység lakosságának, a népszámlálási adatok szerint, több, mint 85%-a magyar anyanyelvű.
A kérvényező önmagáról azt állítja, hogy magyar anyanyelvű, valamint, hogy ezekkel a táblákkal sérül az ő alkotmányban előírt, a törvény előtti egyenlőséghez való joga.
A bepanaszolt felek álláspontjára adott, határidőt be nem tartó álláspontjában a kérelmező kifejti, hogy a 2001. évi 1206. kormányhatározat nem határoz meg különbséget a helységek be és kijáratainál található útjelző táblák, valamint a helység közigazgatási területén található összes többi, helységeket, irányokat mutató útjelző táblák között. Eszerint az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2014.9.24-i 545. sz. határozata helyesen állapítja meg, hogy ezek az utóbbi táblák is a hivatkozott törvényi előírás hatálya alá esnek, valamint hivatkozik a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájára is.
A kérelmező véleménye szerint a táblák kétnyelvűsítése a polgármester feladata.

A bepanaszolt fél, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala bebizonyította, hogy a kérdéses útszakasz kezelési feledatait a Közlekedésügyi Minisztérium látja el, a két intézmény között kötött protokoll értelmében.

A másik bepanaszolt fél, a Brassói Út és Hídügyi Regionális Igazgatóság álláspontja szerint ők a város ki- és bejáratainál található helységnévtáblákat kétnyelvűsítették a törvényes előírásoknak megfelelően. Ugyanakkor a többi útjelző táblát kizárólag románul feliratozták, a törvényes előírások megkerülése és hátrányos megkülönböztetés szándéka nélkül,

A Diszkriminációellenes Tanács megállapítja, hogy sérültek a 2001. évi 1206. kormányhatározatban leszögezett jogok a kérvényező esetében. A Tanács Strasszburgi 1995-ös, nemzeti kisebbségekre vonatkozó keretegyezmény előírásaival való összhangot is vizsgálja.

A Diszkriminációellenes Tanács egyöntetű véleménnyel megállapítja a hátrányos megkülönböztetés megvalósulását. A feleknek a határozatnak megfelelően válaszolni fognak. Ugyanakkor Románia Kormányát is értesíteni fogjuk a döntésünkről."

Kapcsolódó: Amit szabad Jupiternek, lássuk, a kisökörnek szabad-e - feljelentés a csíkszeredai egynyelvű útjelző táblák ügyében (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése