2020. január 27., hétfő

Ordító kettős mérce - A Székely leszek 2021 Mozgalom bizonyítékot szolgáltat

Átiratban tette le Bajna Levente Grüman Róbertnek a Hargita Megyei Törvényszéken tartandó perében azokat a dokumentumokat, amelyek azt igazolják, hogy a Hargita Megyei Csendőrség kettős mércét alkalmazott, mikor Grüman Róbertet, a Kovászna Megyei Önkormányzat alelnökét 3.000 lejes bírsággal szankcionálta be nem jelentett rendezvény szervezéséért a 2019.06.06-i botrányos Úz völgyi események kapcsán.

Az Úz völgyi esetet követően a csíkszeredai Csiszér Lóránt azonnal feljelentést eszközölt a Hargita Megyei Csendőrségen be nem jelentett rendezvény szervezéséért és az azon való részvételért a botrányt okozó, randalírozó és rongáló román nemzetiségű személyek ellen. A csendőrség válaszában közölte, hogy az adott helyszínen és időpontban a gyülekezési törvény 3. cikke által szabályozott, nem bejelentésköteles megemlékezés zajlott, amin a csendőrség semmilyen rendbontást nem észlelt, ezért nincs ok semmilyen szabálysértési eljárás indítására.

Csiszér Lóránt feljelentése elérhető itt:A csendőrségnek a feljelentésre adott válasza pedig itt érhető el:


Az eset folytatásakénet (nem túl) nagy meglepetésre a rendezvény helyszínén tartózkodó magyar és székely nemzetiségűeket szervező Grüman Róbertet 3.000 lejes bírsággal sújtotta ugyanez a Hargita Megyei Csendőrség, be nem jelentett rendezvény szervezéséért.

A Székely leszek 2021 Mozgalom csíkszeredai aktivistája, Bajna átiratban tette le bizonyítékként a Csiszér Lóránt által eszközölt feljelentést és az arra a Hargita Megyei Csendőrség által megfogalmazott választ. Átiratában arra hivatkozott, hogy a büntetőeljárási törvénykönyv  97. cikk (1) pont kimondja, a bizonyíték definíció szerint a teljes igazság feltárására bármilyen tényállási elemet jelent, jelen esetben ezek a csatolt átiratok, amelyek egyértelműen bizonyítják a Hargita Megyei Csendőrség által gyakorolt hátrányos megkülönböztetést és kettős mércét.

A csendőrség ugyanis a román tüntetők esetében alkalmazta a gyülekezési törvény 3.cikkét, azaz nem bejelentésköteles megemlékezésként határozta meg a köztéri tevékenységüket, a magyar és székely tüntetők esetében viszont már eltekintett a gyülekezési törvény 3. cikkétől és bejelentésköteles rendezvényként határozta meg ugyanazt a köztéri tevékenységet, a bejelentés elmulasztását pedig szankcionálta is.Kapcsolódó:
Úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás - A csendőrség fellebbezett (Háromszék)
Grüman Róbert Facebook bejegyzése (Facebook)

2020. január 26., vasárnap

Román nemzetépítés - európai nacionalizmusok. Székely nemzetépítés, székely nacionalizmus?

A Székely leszek 2021 Mozgalom Csíkszeredai Alapszervezetének aktivistája, Bajna a Veress Dávid által szervezett, időközben már nemzeti egyetem jelleget öltő, "A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig" című előadássorozat immár 252. előadásán vett részt pénteken délután a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Az előadó ezúttal Bakk Miklós politológus volt és az előadás "A román nemzetépítés az európai nacionalizmusok tükrében" címet viselte.

Néhány gondolat az előadáson elhangzottakról:

Bakk Miklós szerint a román nemzetépítés eltérő volt Erdélyben és a román fejedelemségekben. Az erdélyi nemzetépítő modell a klasszikus kulturális közép- európai modell volt, itt három politikai nemzet élt együtt, székely, szász és magyar.

Ez a három politikai nemzet egységes törvényhozó mechanizmust működtetett, mindhárman beleszólhattak a törvényhozásba.

Szó volt az 1859-es kis egyesülésről is,  de még akkor sem beszélünk a klasszikus értelemben Romániáról, hanem egyesült fejedelemségekről.

Elhangzott az is, hogy ugyan jelenleg az oláh gúnynévként van aposztrofálva, viszont régebb ezt a kifejezést használták népnévként, a román, mint népnév nem létezett.
A románok, mikor felvették a görögkatolikus vallást Erdélyben, cserébe ők is beleszólhattak a törvényhozásba.
Az előadó a dákó- római folytonossági elméletről is értekezett, állítása szerint, mivel a magyarok markáns erdélyi őstörténettel rendelkeznek, a románok is valami nagyon régi származást kellett kitaláljanak saját nemzetépítő tevékenységük alapjaként. Ezt a dák ősiségben és a római antik civilizációban tudták megragadni. Bakk Miklós azonban megjegyzi, hogy több román történész álláspontja szerint is a románok nem voltak Erdélyben és biztosan nem Erdély területén alakultak ki etnikumként.

A Székely leszek 2021 Mozgalom aktivistájának megjegyzése szerint az előadáson többször elhangzott, hogy a középkori és újkori erdélyi nemzetek a magyar, a székely és a szász. Azaz egyértelműen a magyartól is és a szásztól is különálló nemzetként határozták meg magukat a székely őseink. Ez a gondolat pedig a székely nemzetépítési folyamat igen fontos gondolata is lehet, őseink tehát gyakorlatilag nem Árpáddal együtt Ázsiából bevándorolt magyarnak, hanem a magyarokkal azonos nyelvű, de más, európai kulturális és etnikai közegből származó, szkíta-hun eredetű székelynek tartották magukat.


Kapcsolódó:
A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig - az előadássorozat 251. állomása (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Benke Csaba énlaki, etédi és kobátfalvi irányokat mutató útjelző táblákat támad

A Székely leszek 2021 Mozgalom aktivistájaként Benke Csaba (a mozgalom vezetője) útjelző tábla kommandó keretében csak román nyelven feliratozott, tehát a Diszriminációellenes Tanács 22/2017.01.11 sz. határozata értelmében a magyar anyanyelvűekre nézve hátrányosan megkülönböztető, etédi és kobátfalvi irányokat mutató útjelző táblákat azonosított be.
A hátrányos megkülönböztetés felszámolására első körbe levéllel fordult Borboly Csabához, a Hargita Megyei Önkormányzat elnökéhez, hogy az önkormányzat tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Amennyiben azonban ez nem fog megtörténni, és a villámpostai levélre sem érkezik érdemi válasz, úgy Csaba személyesen fog a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordulni.

Kapcsolódó:

Útjelzőtábla-kommandó - kérvény Csíkszereda polgármesteréhez (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Elvileg diszkriminatív a Csíkszeredában levő összes, csak románul feliratozott útjelzőtábla (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2020. január 22., szerda

Bajna nagyon pörög - Most a CECCAR van soron

Cégtábla kommandó keretében azonosította és támadta meg a Mérlegképes Könyvelők és Könyvszakértők Országos Egyesületének Hargita megyei kirendeltségét Bajna, a nemzeti rapper és a Székely leszek 2021 Mozgalom Csíkszeredai Szervezetének vezetője, mivel az nem használja a magyar nyelvet is Csíkszereda területén található székhelye homlokzatán lévő cégtábláin.
És az alkalmazott megoldás, feljelentés formájában a polgármesteri hivatal irányába: Kapcsolódó:
Csíkszeredában? Csak románul feliratozott cégtábla? Ilyen nincs. (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Cégtábla akciócsoport - a város intézkedéseket foganatosít (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2020. január 19., vasárnap

Csíkszereda nem Vásárhely, itt Hunyadi Jánost nem Iancu de Hunedoara-nak hívják

Utcanévtábla-kommandót követően írt panaszt a Székely leszek 2021 Mozgalom Jogvédelmi Kabinetje Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának, mert valóban, a csíkszeredai utcanévtáblák helyzete egész Székelyföld számára példás módon van Csíkszeredában megoldva, stílusos, magyarul-románul feliratozott utcanévtáblák képében, de azért mégis talált az utcanévtábla-akciócsoport két utcanévtáblát is Csíkszereda közigazgatási területén, amelyek csak román nyelven vannak feliratozva.

A hivatal a magyarokat és magyar anyanyelvű székelyeket érintő hátrányos megkülönböztetés megszüntetése érdekében foganatosított intézkedésekre lett felszólítva.
2020. január 18., szombat

Csíkszeredában? Csak románul feliratozott cégtábla? Ilyen nincs.

A Székely leszek 2021 Mozgalom Jogvédelmi Kabinetje is tett panaszt olyan csíkszeredai reklámpannók, cégtáblák tulajdonosai ellen, akik nem feliratoztatták magyar nyelven is cégtábláikat. Ezúttal a Hargita utcában található Comcolor vállalat volt a soros.
És az alkalmazott megoldás:


Kapcsolódó:

Cégtábla akciócsoport - a város intézkedéseket foganatosít (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Újabb és újabb célpontokat azonosított be a cégtábla kommandó (ruszinkarpatalja.blogspot.com)