2017. szeptember 21., csütörtök

Ismét lecsap a helységnévtábla-kommandó - ezúttal Magyarvista a célpont

Feljelentést tett a Székely Köztársaság működtette Székely Helységnévtábla Akciócsoport (SzHA) a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a Kolozs megyei Magyarvista település helységnévtáblái ügyében, miután a szervezet úgy tapasztalta, hogy a település egyetlen ki-és bejárati helységnévtáblája sem tartalmazza magyar nyelven a helység nevét, noha a romániai 2001 évi 1206. sz. kormányrendelet ezt előírja. A helyiektől való érdeklődés során kiderült, hogy a törvény betartását a környező román települések lakosainak agresszivitása akadályozza, mert a magyar helységnevet rendszerint lefestik, a kétnyelvű táblákat megrongálják.

A feljelentés magyar nyelvű fordítása:

"Alulírott.... a következő panasszal fordulok az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz.
A 2001 évi 1206. sz. kormányrendelet 4. cikk (1) pont előírja, hogy azokon a településeken, ahol a nemzetiségi lakosság aránya meghaladja a 20%-ot, kötelező kiírni a település nevét az illető nemzetiség nyelvén is.

Jelenleg Magyarvista település egyetlen helységnévtáblája sem tartalmazza a magyar helységelnevezést.

A helyzetet számomra hátrányosan megkülönböztetőnek érzékelem én, mint kinyilvánítottan magyar anyanyelvű személy."


Kapcsolódó: Vasláb, Vasláb, miért vagy te Voșlobeni? (Ruszin Kárpátalja)

2017. szeptember 18., hétfő

Ukrajna megsértette a magyar-ukrán alapszerződést - ideje felbontani azt

Közérdekű bejelentésben kéri a Székely Köztársaság a magyar kormányt, hogy tekintettel a botrányos ukrán nyelvtörvényre, tegyenek intézkedéseket a magyar-ukrán alapszerződés felmondásának irányába. A közérdekű bejelentésre a törvény értelmében 30 napon belül válaszolni kell.

A kérvény szövege:

"Magyarország Kormányához

 Alulírott ............................., a 2013. évi CLXV törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésektől, 1. cikk (1) pont értelmében a következő közérdekű bejelentéssel fordulok az önök intézményéhez:

Tényállás:

                    2017 szeptember 5-én az ukrán törvényhozási fórum, az ukrán parlament vagy Ráda elfogadott egy nyelvtörvényt, amely értelmében az országban élő nemzetiségek (kisebbségek), köztük így a hivatalosan elismert magyar kisebbség is, kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben.

                    Törvényi alap: Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben meghatározott apartheid bűncselekmények:

“(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

                    Az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. Cikk c):

“Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni: c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”

 A Btk. 3. § (1) ac) pont alapján, amely kimondja:

 “A magyar büntető törvényt kell alkalmazni

ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, vagy egyéb olyan bűncselekmény, amelynek üldözését törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés írja elő”

 és mivel a fenti tényállásban rögzített bűncselekmény a Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben, hivatkozással az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet c) pontjában meghatározott apartheid bűncselekmény tényállási elemeit kimeríti, kérvényezve volt az illetékes hatóságnál büntetőeljárás foganatosítása ebben az ügyben.

                     Jelen közérdekű bejelentésben, a 2013. évi CLXV törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésektől, 1. cikk (3) pont értelmében a következő javaslattal fordulunk Magyarország Kormányához:

                     Tekintetbe véve Ukrajnának a fent említett, kisebbségi nyelvű iskolákat célzó, apartheid jellegű törvényi intézkedését, ami az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyar kisebbség művelődéshez való jogát korlátozza emberiesség elleni bűncselekményi szinten, valamint azt, hogy az 1995. évi XLV törvény által jóváírt, Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló ú.n. magyar-ukrán alapszerződés 17 pontjában vállalt kötelezettségek ezennel egyoldalúan, Ukrajna által emberiesség elleni bűncselekmény szintjén meg lettek sértve, követeljük, hogy Magyaroszág állapítsa meg a szerződésszegést és azonnali hatállyal, egyoldalúan bontsa fel az 1995. évi XLV törvény által jóváírt, Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló ú.n. magyar-ukrán alapszerződést.


Tisztelettel                                                                                                2017.09.17
........................................................."

 És itt a szkennelt formájú eredeti levél:


Kapcsolódó:

Ukrajnai nyelvtörvény - APARTHEID! (Ruszin Kárpátalja)

2017. szeptember 12., kedd

Ukrajnai nyelvtörvény - APARTHEID!

Feljelentést tett a Székely Köztársaság az Országos Rendőrfőkapitányságon a botrányos ukrajnai nyelvtörvény kapcsán, ugyanis az Apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló nemzetközi egyezmény értelmében apartheid bűncselekménynek minősül az olyan törvényhozási intézkedés, amely egy más népcsoport művelődéshez való alapvető jogát korlátozza. 


 A feljelentés teljes szövege:

 "Országos Rendőrfőkapitányság

Büntető feljelentés

                Alulírott ........................................, feljelentést kívánok tenni ismeretlen elkövetők ellen a a Btk. 144. § (2) bekezdés pontban meghatározott apartheid bűncselekménye tárgyában.

               Tényállás:

               2017 szeptember 5-én az ukrán törvényhozási fórum, az ukrán parlament vagy Ráda elfogadott egy nyelvtörvényt, amely értelmében az országban élő nemzetiségek (kisebbségek), köztük így a hivatalosan elismert magyar kisebbség is, kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben.

               Törvényi alap:

Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben meghatározott apartheid bűncselekmények:

“(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. Cikk c):

 “Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni:

c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”

              A Btk. 3. § (1) ac) pont alapján, amely kimondja:
“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni

ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, vagy egyéb olyan bűncselekmény, amelynek üldözését törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés írja elő”

             és mivel a fenti tényállásban rögzített bűncselekmény a Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben, hivatkozással az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet c) pontjában meghatározott apartheid bűncselekmény tényállási elemeit kimeríti, tisztelettel kérem büntetőeljárás foganatosítását.

2017.09.12                                                                                                          ......................

              A tényállást közlő médiaforrás (az interneten rengeteg más forrás is tartalmazza ugyanezeket az információkat):

https://mno.hu/hatarontul/lehetetlen-helyzetben-a-karpataljai-diakok-ukrajna-kizarja-magat-europabol-2416348"

 A feljelentés szkennelt alakban (ez lett elküldve az ORFK hivatalos állampolgári kapcsolattartói villámposta címére):Kapcsolódó:

Lehetetlen helyzetben a kárpátaljai diákok, Ukrajna kizárja magát Európából (mno.hu)

2017. augusztus 31., csütörtök

Nagy a titkolózás a fellebbezést illetően a székelyek nemzetiségként való elismerésének ügyében


És az interneten, a Kúria hivatalos címére küldött kérdés, amire a fenti válasz érkezett:

"Jó napot kívánok

 Az előbb kaptam egy telefonhívást a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy az ő 94/2017 sz. határozatukat a magyarországi székelyek honos nemzetiségként való elismeréséről szóló választópolgári kezdeményezés tárgyában megfellebbezték.

A tájékoztatást végző hölgy szerint minden ezzel kapcsolatos információt a Kúriától kell kérnem, a Nemzeti Választási Bizottság nem nyújthat tájékoztatást a fellebbezést benyújtó személy illetve a maga a fellebbezés tárgyában. Ezúton szeretném kérni, hogy ha ez így van, akkor legalább a Kúria tájékoztasson a fenti információk tekintetében, mivel én volnék a szóban forgó választópolgári kezdeményezés benyújtója.

Üdvözlettel..."

Kapcsolódó:
Nemzetiség lehet a székely - megteremtve ezzel az önrendelkezéshez szükséges jogi alapot (ruszinkarpatalja.blogspot.com)