2017. május 10., szerda

Dolgoztassuk meg Sebestyén Kukut! - A Székelyek Világszövetségének felhívása

A levél a Székelyek Világszövetsége felhívására lett elküldve Sebastian Cucu Kovászna megyei kormányképviselőnek, annak legújabb botrányos magyar és székelyellenes kijelentéseit követően.Kapcsolódó:
Nyílt levél Kovászna megye prefektusához (Facebook)
Kovászna megyei prefektus: túlzott a magyar nyelv használata (itthon.ma)

2017. április 23., vasárnap

A világ elvileg a miénk, nem a politikusoké - büntető feljelentés Hágában háborús agresszió elkövetéséért az USA által Szíria ellen"Alulírott Csibi Barna feljelentést teszek a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon általam észlelt háborús agresszió bűncselekményének tárgyában.

A különböző médiafelületek tanúsága szerint 2017 április 6-án, csütörtökön este az Amerikai Egyesült Államok hadserege 59 Tomahawk rakétával támadta meg Szíriát.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma 8 bis cikke értelmében háborús agressziónak minősül a bombázás, vagy egyik államnak a másik általi megtámadása bármilyen fegyverrel.

Következik, hogy a fent bemutatott cselekmény kimeríti a háborús agresszió tényállási elemeit. Az elkövetők nem fáradtak azzal, hogy a cselekményt elrejtsék, minden média orgánum közvetítette azt. Az agressziót "a szíriai diktátor, Bashar al Assad által ártatlan civilek ellen elkövetett borzalmas vegyifegyver támadással" "igazolták".

Felhívnám a figyelmet, hogy a háborús agresszió bűncselekményére nincs törvényesen elfogadott indok vagy igazolási lehetőség. A cselekmény háborús bűncselekmény kivételek, igazolási lehetőségek nélkül.

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a törvényi meghatározasban szereplő "felelős pozícióban található személy", vagyis Donald Trump, az USA elnöke és haderejének parancsnoka által a bűncselekmény igazolására felhozott indok, "a szíriai diktátor, Bashar al Assad által ártatlan civilek ellen elkövetett borzalmas vegyifegyver támadással", mint cselekmény, egyetlen nemzetközi bíróság által sem lett megállapítva, nem volt semmiféle hivatalos kivizsgálása az esetnek, és így ilyen kivizsgálás hivatalos eredményéről sem beszélhetünk.

Még ha "az ártatlan civilek ellen elkövetett borzalmas vegyifegyver támadás" meg is történt, és ha történetesen valóban "a szíriai diktátor, Bashar al Assad" az elkövető, még ez az eset sem adna jogalapot az USA hadseregének, hogy a fent nevezett háborús bűncselekményt elkövesse. Az önbíráskodás nem joga egyetlen államnak sem.

Mindezeket figyelembe véve kérem kivizsgálni a fent meghatározott cselekményt háborús agresszió bűncselekménye meghatározásának fényében, valamint a "az ártatlan civilek ellen elkövetett borzalmas vegyifegyver támadás" információ esetében is kivizsgálást kezdeményezni, ezúttal népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények tárgyában. "

 Kapcsolódó: Trump launches attack on Syria with 59 Tomahawk missiles (www.cnbc.com)

2017. április 14., péntek

Elsőfokú ítélet született az életművemre - a pólókat visszaadják, a többi 100 millát ér

Megszületett az elsőfokú ítélet a Jankó-ügyben, annak csatolt vádpontjaiban, valamint a 2014-es csíksomlyói pünkösdi búcsú alkalmával elkobzott magyaros pólók összevont ügyében.

A Csíkszeredai Bíróság honlapján található kivonatolt ítélet szövege szerint a bírónő a vádlottat egy ízben 8.000 lejes büntetőbírságra ítéli rasszista, fasiszta és idegengyűlölő szimbólumok bármely eszközzel történő terjesztéséért, egy ízben 4.000 lejes büntetőbírságra ítéli a bírónő a vádlottat rasszista, fasiszta és idegengyűlölő szimbólumok terjesztés céljából történő birtoklásáért. Egy ízben felmenti a vádlottat rasszista, fasiszta és idegengyűlölő szimbólumok előállításának és terjesztésének vádja alól. Egy ízben megszünteti az eljárást. Összevonja a büntetőbírságot és 10.000 lej végső összeget állapít meg. Elrendeli 205 öntapadós matrica elkobzását, amely a "Szégyelld magad, már megint zsidónál vásároltál!" szöveget tartalmazza, egy darab plakát ugyanezzel a szöveggel, valamint egy számítógép elkobzását. Elrendeli 27 feliratos póló visszajuttatását a vádlotthoz.

A kivonatos határozat teljes szövege román nyelven a Csíkszeredai Bíróság hivatalos oldalán. 

Kapcsolódó:
Vádirat a Jankó ügyben - hiteles magyar fordítás. VIGYÁZAT, 17 OLDAL! (ruszinkarpatalja.blogspot.com)
Nagy Magyarország-e? Megy a levesbe - megjött a vádirat a pólós ügyben is (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

2017. március 11., szombat

Székely Vértanúk Napja - a Székely Nemzeti Tanács az autonómiáért, a Székelyek Világszövetsége az önrendelkezésért tüntetett

A Székely Szabadság Napja alkalmából, péntek délután 16 órától tartotta megemlékező és tiltakozó megmozdulását a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk Emlékművénél, így emlékezve meg a 163 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen kivégzett Habsburg-ellenes Makk féle összeesküvés tagjaira. A rendezvényen többezres tömeg jelent meg, hangot adva különböző politikai igényeinek, mint az államon belüli kiterjesztett jogköröket jelentő autonómia, vagy tiltakozás a román állam részéről a székelyföldi magyar oktatási nyelvű iskolák elleni hadjárat ellen.

A Székely Nemzeti Tanács a megemlékezésre igen kiemelkedő, jeles önrendelkezéspárti és európai gondolkodású közéleti személyiségeket hívott meg felszólalónak.

Felszólalt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 1989-es román forradalom hőse, aki beszédében tulajdonképpen nemzetárulókra hivatkozott, mint az államon belüli kiterjesztett jogkörök, az ú.n. autonómia legfőbb kerékkötőire. Ezt a hivatkozását később egy, a Hírtv televíziónak adott interjú során az ú.n. "neptunos" körre vonatkoztatta. (Lásd Neptuni paktum, bizonyos RMDSz vezetők és a román államhatalom közötti titkos megállapodás)Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a belga szövetségi kormánykoalíciót vezető Új Flamand Szövetség politikusa az általa képviselt Flandria teljesen nyílt, európai és a népek önrendelkezési jogával alátámasztott, jogos elszakadási törekvéseit méltatta, kiemelve, hogy egy szabad, független Flandriáról álmodik.

Aitor Esteban Bravo, a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciójának az elnöke beszédében kiemelte, hogy ha még a köztudomásúan Európában a legközpontosítottabb Franciaországban is sikerült a baszkoknak valamilyen szintű államon belüli autonómiát elfogadtatniuk, akkor az ugyancsak francia modellt követő, ultraközpontosított Romániában is lehet erre némi esély. Ugyanakkor határozottan elítélte, a baszk nép tapasztalataira hivatkozva, a fizikai erőszakra épülő politikai érdekérvényesítési modellt.Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának alelnöke a megemlékezés közönségével is ismertette a Székely Nemzeti Tanácsnak Románia kormányához és parlamentjéhez, valamint az államelnökhöz címzett petíciót. A petíció a Székely Nemzeti Tanácsot a székely nép "legitim" képviseletének nevezte.A rendezvényen a Székelyek Világszövetsége is képviseltette magát, skandálás és jelszavak formájában adva hangot a Székely Nemzeti Tanács által szorgalmazott, államon belüli kiterjesztett jogköröket követelő, és azokat a román törvényhozási folyamattól elváró, gyakorlatilag a román törvényhozó hatalom jóindulatában reménykedő ú.n. autonomista eszmeiségtől merőben eltérő, a népek önrendelkezési jogára alapuló, tehát a már létező és Románia által is elfogadott nemzetközi jogrenddel összhangban lévő székely önrendelkezési követeléseinek, amely önrendelkezés az önálló székely állam megvalósításának irányába mutat.

A Székelyek Világszövetsége ugyanakkor, a modern önrendelkezési eszmeiség jelképeként a piros-fekete színkombinációjú székely zászlót részesíti előnyben, és ezt a zászlót népszerűsítette a rendezvényen is, nem elutasítva ugyanakkor a máriakék-arany színkombinációjú zászlók jogszerűségét, mint az autonomista eszmeiség jelképét.A Székelyek Világszövetsége nevében Pildner József és Benke Csaba koszorúzták meg a Székely Vértanúk Emlékművet.
A megemlékezés befejeztével a többezres skandálva, énekelve, és több száz egyenruhástól kísérve vonult Marosvásárhely főterére, ahol a prefektusi hivatal képviselője átvette a tüntetők képviselőitől, és iktatta a demonstráció petícióját. A rendőri, csendőri készültség már-már háborús állapotokat idézett, aránytalanul magas létszámú karhatalmi erő várakozott a tüntetés befejezésére.

 Kapcsolódó:
Székely szabadság napja: az erdélyi magyarságnak ma is az árulás, az önfeladás árnyékában kell folytatnia küzdelmét (kuruc.info)