2016. december 9., péntek

Románia határait a Tiszáig tolnád-e?

Feljelentette a Székely Köztársaság Kormánya Traian Băsescut, az egyik román párt elnökét háborús propaganda terjesztéséért, mert a Facebook internetes közösségi oldalon azt állította, hogy Románia határa a Magyarországon található Tisza folyó vonaláig terjed, valamint fenyegető hangnemben az 1919-es román agresszióra is hivatkozott, mint precedensre a határra vonatkozó állításának bizonyítására. 

 "Alulírott Csibi Barna feljelentést teszek Traian Basescu ellen háborús propaganda terjesztéséért.

A román btk. 405. cikk (1) pont kimondja, hogy háborús propaganda az agresszor, hódító háborús propaganda.
Nevezett a Facebook oldalán közzétett felhívásával, mivel a Facebook közterületnek számít, propagandát valósított meg. Mivel az 1919-es, Románia által Magyarország ellen elkövetett katonai agresszióval példázódott, valamint olyan felhívásokat eszközölt, miszerint a magyarok akarata ellenére kíván a Tiszáig román közigazgatást bevezetni, és mivel a Tisza jelenleg Magyarország közigazgatási határain belül fekszik, ezzel megvalósult az agresszív, hódító, és nem a defenzív, saját területet védelmező háborús propaganda tényállása."

Kapcsolódó:

FĂRĂ PRECEDENT: Băsescu ameninţă integritateateritorială a Ungariei (stirilepesurse.ro) 
Traian Băsescu Facebook oldala

2016. december 3., szombat

Gábor Ferenc előadása a Fekete Kőrös menti vérengzésekről - Nyíregyháza, 2016 december 1

Gábor Ferenc, a román hadsereg és a szomszédos román falvak lakói által elkövetett köröstárkányi, kisnyégerfalvi, magyarremetei és gyantai magyarellenes vérengzések kutatója, a köröstárkányi vérengzés emlékművének megálmodója több szépirodalmi, de dokumentumértékű műben dolgozta fel a vérengzések emlékét, így a köröstárkányi vérengzést a "Köröstárkányi fekete március" című művében, a kisnyégerfalvit a "Mert magyar vagy..." című művében, és legújabb kötetében, az "Isten se akarja..." címet viselő kötetben pedig a II. világháború alatt a románok által Magyarremetén elkövetett vérengzést dokumentálja.

2016 december 1-én, Kovács Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magyarok Szövetsége Egyesület elnöke szervezésében Gábor Ferenc a munkásságát bemutató előadást tartott a megyei közgyűlés tanácstermében.

Az igen tartalmas előadáson betekintést nyerhettünk Köröstárkány, de az egész Fekete Kőrös menti magyar sziget mindennapi életébe, nyolc magyarlakta falu 108 románlakta falu között, a jelenkorban és az elmúlt században, etnográfiai, kulturális jellemzőket, mindennapi használati tárgyakat, életképeket láthattunk, számos dolgot megtudhattunk ugyanakkor a román hadsereg és a hozzájuk csapódott román etnikumú martalócok által elkövetett borzalmakról is, amelyek nagymértékben meghatározták ezeknek a településeknek a sorsát.
Kapcsolódó:
Köröstárkányi fekete húsvét - 1919 április 19-én volt a köröstárkányi vérengzés (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Feljelentést tett a Székelyek Világszövetsége a sepsiszentgyörgyi ortodox pópa ellen


"Alulírott Sárdi Csaba feljelentést teszek (a Sepsiszentgyörgyi Rendőrségen) a büntetőeljárási törvénykönyv 290. cikk értelmében egy cselekmény tárgyában, ahol az elkövető bemutatott egy fizikai megjelenést, mint elfogadható, szemben egy másik megjelenési móddal, mint nem elfogadható, ezáltal azon etnikai csoporthoz tartozó személyek ellen, akik nem voltak jelen az illető rendezvényen, etnikai gyűlöletet szított azon etnikai csoporthoz tartozó személyek körében, akik jelen voltak a rendezvényen, megvalósítva ezáltal a "bármilyen eszközzel" tényállási elemet, ez a gyűlöletre való uszítás egyenes következményekkel járt a célcsoport tagjai felé.

Bizonyítékként csatolom az esetről készült videófelvételt.

Kérem, hogy az esettel kapcsolatos bármely fejleményről tájékoztatva legyek.
Maradok tisztelettel
Sárdi Csaba"

És a szóban forgó esetről készült videófelvétel:

2016. december 2., péntek

A Megyei Közgyűlés alelnöke, Gábor Ferenc, Csibi Barna és Dan Tanasa - Székely Hadosztály megemlékezés, Nyíregyháza, 2016 december 1

A Székely Hadosztályra emlékezett a Magyarok Szövetsége Nyíregyházán december 1-én, a Székely Hadosztály megalakulásának 98-ik évfordulója alkalmából. A rendezvényen meghívottként vett részt a Trianon Társaság és annak képviseletében Dalmay Árpád, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre, a Székelyek Világszövetsége képviseletében Csibi Barna, valamint Gábor Ferenc, a Pro Tárkány Egyesület elnöke. A rendezvény hangulatát Martinovszky István tárogatón előadott dallamokkal tette emelkedetté.Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta a Székely Hadosztály erőfeszítéseit, valamint kiemelte azt az esetet, amikor Pogány-Scwartz József akkori kormánybiztos konkrétan megrongáltatta és használhatatlanná tetette a Székely Hadosztály számára küldött harci felszerelést.                                                                                                                                         


Csibi Barna csíkszeredai születésű székely, a Székelyek Világszövetsége képviseletében méltatta Kovács Zoltán erőfeszítéseit a Székely Hadosztály emlékének ápolásában, ismertette a Székelyek Világszövetsége célkitűzéseit, miszerint be kívánja jegyeztetni a székely etnikumot, mint őslakos népességet az Egyesült Nemzetek Szervezeténél.                                                                             
                                                                            

Gábor Ferenc, az 1919 április 19-i köröstárkányi, a román hadsereg katonái és a szomszédos román falvak lakói által elkövetett brutális magyarellenes vérengzés elszánt kutatója és hirdetője felhívta a figyelmet, hogy a jelenkorban mindenki személyesen egy gyepű, egy végvár, a magyar és a székely élettér védelmezője.

A rendezvény különmeghívottal is büszkélkedett, a sepsiszentgyörgyi illetőségű Dan Tanasa, alias Dani képében.

A rendezvény végén ismét Dani került a középpontba.

 

2016. november 24., csütörtök

Ja, a vásárhelyi ügyészek szerint a pólóim elkobzása nem magyarellenes, hanem törvényes cselekedet

A Csíksomlyói búcsú alkalmával elkobzott magyaros pólóim ügyében az elkobzást végző rendőrök ellen hivatali visszaélésért tett feljelentésre hozott válasz értelmében az, hogy valóban bűncselekmény megvalósításának eszközei az illető pólók vagy sem, az illetékes bíróság fogja megállapítani. A rendőröknek joga volt saját belátásuk szerint, ha bűncselekmény megvalósításának gyanúja áll fenn, elkobozni az illető árucikkeket. A vizsgálatot végző ügyészség egyáltalán semmi kapcsolatot nem fedezett fel etnikai kisebbség elleni uszítás, hátrányos megkülönböztetés tényállási elemei és az "Isten áldd meg a magyart", "Igazságot Magyarországnak" stb. feliratú pólók elkobzása között.Kapcsolódó:
Nagy Magyarország-e? Megy a levesbe - megjött a vádirat a pólós ügyben is (ruszinkarpatalja.blogspot.com)