2017. március 11., szombat

Székely Vértanúk Napja - a Székely Nemzeti Tanács az autonómiáért, a Székelyek Világszövetsége az önrendelkezésért tüntetett

A Székely Szabadság Napja alkalmából, péntek délután 16 órától tartotta megemlékező és tiltakozó megmozdulását a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk Emlékművénél, így emlékezve meg a 163 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen kivégzett Habsburg-ellenes Makk féle összeesküvés tagjaira. A rendezvényen többezres tömeg jelent meg, hangot adva különböző politikai igényeinek, mint az államon belüli kiterjesztett jogköröket jelentő autonómia, vagy tiltakozás a román állam részéről a székelyföldi magyar oktatási nyelvű iskolák elleni hadjárat ellen.

A Székely Nemzeti Tanács a megemlékezésre igen kiemelkedő, jeles önrendelkezéspárti és európai gondolkodású közéleti személyiségeket hívott meg felszólalónak.

Felszólalt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 1989-es román forradalom hőse, aki beszédében tulajdonképpen nemzetárulókra hivatkozott, mint az államon belüli kiterjesztett jogkörök, az ú.n. autonómia legfőbb kerékkötőire. Ezt a hivatkozását később egy, a Hírtv televíziónak adott interjú során az ú.n. "neptunos" körre vonatkoztatta. (Lásd Neptuni paktum, bizonyos RMDSz vezetők és a román államhatalom közötti titkos megállapodás)Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a belga szövetségi kormánykoalíciót vezető Új Flamand Szövetség politikusa az általa képviselt Flandria teljesen nyílt, európai és a népek önrendelkezési jogával alátámasztott, jogos elszakadási törekvéseit méltatta, kiemelve, hogy egy szabad, független Flandriáról álmodik.

Aitor Esteban Bravo, a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciójának az elnöke beszédében kiemelte, hogy ha még a köztudomásúan Európában a legközpontosítottabb Franciaországban is sikerült a baszkoknak valamilyen szintű államon belüli autonómiát elfogadtatniuk, akkor az ugyancsak francia modellt követő, ultraközpontosított Romániában is lehet erre némi esély. Ugyanakkor határozottan elítélte, a baszk nép tapasztalataira hivatkozva, a fizikai erőszakra épülő politikai érdekérvényesítési modellt.Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának alelnöke a megemlékezés közönségével is ismertette a Székely Nemzeti Tanácsnak Románia kormányához és parlamentjéhez, valamint az államelnökhöz címzett petíciót. A petíció a Székely Nemzeti Tanácsot a székely nép "legitim" képviseletének nevezte.A rendezvényen a Székelyek Világszövetsége is képviseltette magát, skandálás és jelszavak formájában adva hangot a Székely Nemzeti Tanács által szorgalmazott, államon belüli kiterjesztett jogköröket követelő, és azokat a román törvényhozási folyamattól elváró, gyakorlatilag a román törvényhozó hatalom jóindulatában reménykedő ú.n. autonomista eszmeiségtől merőben eltérő, a népek önrendelkezési jogára alapuló, tehát a már létező és Románia által is elfogadott nemzetközi jogrenddel összhangban lévő székely önrendelkezési követeléseinek, amely önrendelkezés az önálló székely állam megvalósításának irányába mutat.

A Székelyek Világszövetsége ugyanakkor, a modern önrendelkezési eszmeiség jelképeként a piros-fekete színkombinációjú székely zászlót részesíti előnyben, és ezt a zászlót népszerűsítette a rendezvényen is, nem elutasítva ugyanakkor a máriakék-arany színkombinációjú zászlók jogszerűségét, mint az autonomista eszmeiség jelképét.A Székelyek Világszövetsége nevében Pildner József és Benke Csaba koszorúzták meg a Székely Vértanúk Emlékművet.
A megemlékezés befejeztével a többezres skandálva, énekelve, és több száz egyenruhástól kísérve vonult Marosvásárhely főterére, ahol a prefektusi hivatal képviselője átvette a tüntetők képviselőitől, és iktatta a demonstráció petícióját. A rendőri, csendőri készültség már-már háborús állapotokat idézett, aránytalanul magas létszámú karhatalmi erő várakozott a tüntetés befejezésére.

 Kapcsolódó:
Székely szabadság napja: az erdélyi magyarságnak ma is az árulás, az önfeladás árnyékában kell folytatnia küzdelmét (kuruc.info)

2017. február 8., szerda

Az asszim

Erdély, Székelyföld, Partium, Csángóföld. Ezeken a területeken, a tudományos kutatások kimutatták, az erdélyi magyar, a székely és csángó alfajon kívül létezik még egy negyedik, magyar-hunra nyomokban emlékeztető fajta is. Ez az asszimiláns.

Honnan ismerjük meg az asszimilánst? Mivel a magyar nyelvet bírja, hang után nehéz beazonosítani, külső jegyei sem szembetűnőbbek, mint a többi magyar-hunnak. Ezért csak másodlagos vizsgálat után azonosítható be teljes bizonyossággal. Ennek a vizsgálatnak a tárgyát képezi az alany politikai hozzáállása, táplálkozási szokásai, kulturális jegyei.

Az asszimiláns (röviden asszim) minden adandó alkalommal kiöltözik és elmegy szavazni. Majdnem mindig RMDSz szavazó. Az asszim kirívó esetekben nevében is román pártra szavaz.  Sohasem nacionalista vagy hazafi, de nagy gyakorisággal kommunista vagy szocialista, illetve igen jól tenyészik a liberális eszmerendszeren is.

Az asszim  Csíkszeredában található példányai táplálkozási szokásaikat tekintve előszeretettel fogyasztanak Ciuc márkájú sört. De isznak Bucegit is, vagy egyéb román nevű söröket. Szerintük nincs ezzel baj, sör az sör. Az erdélyi vagy székely asszim táplálkozni a multikhoz jár, lehetőleg azokhoz, amelyeknél a legtöbb román eladó eteti őt, és az első román szóra azonnal és előszeretettel váltja románra a szájában található kommunikációs eszközt, a nyelvét. Sok asszim a pitizés készségét is kifejlesztette, és kiválóan alkalmazza román közegben.

Aszimilánsságra lehet következtetni akkor is, amikor ezeket a hangokat hallatják, kérdés formájában: "Mit magyarkodsz? Mit székelykedsz?"

Kulturális, nyelvi jegyeit tekintve megállapítható, hogy a román nyelvtudás kérkedés illetve versengés tárgya az asszim falkákban. Az asszim nem kedveli az érvalapú gondolkodást, ez a készsége teljesen elcsökevényesedett, inkább érthetetlen, logikátlan és ködös eszméket hisz és vall, ezek legfontosabbika, hogy "márpedig románul tudni kell".

Az alfaj utódait előszeretettel helyezi román óvodákba, iskolákba, egyetemekre, "hogy érvényesüljenek". Ugyanakkor az asszim nem belelkesül, hanem elcsügged, elfárad, elszomorodik, ha meglátja a Székely Hadosztály emlékművet a csíksomlyói Fodor ház udvarán. Ugyanezek a hatások figyelhetőek meg rajta, ha a csíkpálfalvi rovásírásos táblát pillantja meg.

Az asszim nem megszállót lát a román hatalomban, hanem gazdát. Idegessé válik, ha a románokat olának nevezik a kísérlet során, esetleg megszállóknak. Ilyenkor agresszív viselkedésmintát mutat, védi a gazdát. Többségi, domináns magyar-hun közegben lappangó, latens módon viselkedik. Gyakori, hogy "azt nem úgy kell", "annak nem az a módja", "úgyse érünk el vele semmit" szófordulatokat használ. Beazonosításának legbiztosabb módja, ha feltesszük neki a kérdést, hogy mikor álltál utoljára szembe egy olával, a válasz minden esetben ugyanaz. "Miért kell az olával szembeállni?"

Ne légy asszim.

2017. február 7., kedd

Elvileg diszkriminatív a Csíkszeredában levő összes, csak románul feliratozott útjelzőtábla

Hátrányosan megkülönböztető a Csíkszereda közigazgatási területén található összes, csak román nyelven feliratozott útjelző tábla, állapította meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A tanács nem szabott ki adminisztratív bírságot, de a törvénytelen helyzettel kapcsolatos álláspontját minden, a cselekményben érintett féllel, valamint Románia Kormányának is közli.
"Kérvényező: Csibi Barna
...
A kérvényező megállapítja, hogy a csíkszeredai útjelző táblák kizárólag román nyelven vannak feliratozva. A kérvényező hivatkozik a 2001. évi 1206. kormányhatározat 4. cikk. (1) bekezdésre, valamint az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2014.9.24-i 545. sz. határozatára, amely megállapítja, hogy az először magyarul, és csak alatta románul feliratozott útjelző táblák diszkriminatívak a román anyanyelvűekkel szemben.
A kérvényező felsorol 19 táblát Csíkszereda közigazgatási területén, amelyek kizárólag román nyelven vannak feliratozva, noha a helység lakosságának, a népszámlálási adatok szerint, több, mint 85%-a magyar anyanyelvű.
A kérvényező önmagáról azt állítja, hogy magyar anyanyelvű, valamint, hogy ezekkel a táblákkal sérül az ő alkotmányban előírt, a törvény előtti egyenlőséghez való joga.
A bepanaszolt felek álláspontjára adott, határidőt be nem tartó álláspontjában a kérelmező kifejti, hogy a 2001. évi 1206. kormányhatározat nem határoz meg különbséget a helységek be és kijáratainál található útjelző táblák, valamint a helység közigazgatási területén található összes többi, helységeket, irányokat mutató útjelző táblák között. Eszerint az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2014.9.24-i 545. sz. határozata helyesen állapítja meg, hogy ezek az utóbbi táblák is a hivatkozott törvényi előírás hatálya alá esnek, valamint hivatkozik a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájára is.
A kérelmező véleménye szerint a táblák kétnyelvűsítése a polgármester feladata.

A bepanaszolt fél, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala bebizonyította, hogy a kérdéses útszakasz kezelési feledatait a Közlekedésügyi Minisztérium látja el, a két intézmény között kötött protokoll értelmében.

A másik bepanaszolt fél, a Brassói Út és Hídügyi Regionális Igazgatóság álláspontja szerint ők a város ki- és bejáratainál található helységnévtáblákat kétnyelvűsítették a törvényes előírásoknak megfelelően. Ugyanakkor a többi útjelző táblát kizárólag románul feliratozták, a törvényes előírások megkerülése és hátrányos megkülönböztetés szándéka nélkül,

A Diszkriminációellenes Tanács megállapítja, hogy sérültek a 2001. évi 1206. kormányhatározatban leszögezett jogok a kérvényező esetében. A Tanács Strasszburgi 1995-ös, nemzeti kisebbségekre vonatkozó keretegyezmény előírásaival való összhangot is vizsgálja.

A Diszkriminációellenes Tanács egyöntetű véleménnyel megállapítja a hátrányos megkülönböztetés megvalósulását. A feleknek a határozatnak megfelelően válaszolni fognak. Ugyanakkor Románia Kormányát is értesíteni fogjuk a döntésünkről."

Kapcsolódó: Amit szabad Jupiternek, lássuk, a kisökörnek szabad-e - feljelentés a csíkszeredai egynyelvű útjelző táblák ügyében (ruszinkarpatalja.blogspot.com)

Golyó kilőve - feljelentést tett a Székelyek Világszövetsége a Heineken ellen tiltott önkényuralmi jelkép terjesztéséértKapcsolódó: Csíki sör tüntetés Csíkszeredában és Budapesten - videók, fotógaléria (ruszinkarpatalja.blogspot.com)