2018. január 18., csütörtök

Népszavazást kezdeményez a Székely Köztársaság a madéfalvi veszedelem népirtásként való elismeréséről

"Akarja-e Ön, hogy Magyarország jogszabályban ismerje el az 1764 január 7-én, Madéfalván a székely etnikumú civil lakosság ellen az osztrák császári hadsereg által elkövetett, több, mint 200 halálos áldozatot követelő tömeggyilkosságot, mint népirtást?" - ezt a kérdést kívánja országos népszavazáson feltenni a Székely Köztársaság Kormánya.


Kapcsolódó:
A madéfalvi veszedelem 250. évfordulója (www.bonyhad.hu)

Embereket felakasztani etnikai hovatartozásuk miatt, az nem NÉPIRTÁS? - A székely kormány is feljelentést tett Mihai Tudose ellen

Feljelentést tett a Székely Köztársaság Kormánya a romániai Legfelsőbb Semmítőszék melletti Ügyészségnél Mihai Tudose volt román kormányfő nyilvánosan elhangzott kijelentései tárgyában, miszerint nevezett a kitűzött székely zászlók mellé az ú.n. felelősöket is fel kívánta volna lógatni. 

A feljelentés jogi alapja a népirtásra való felbújtás bűncselekményét előíró és büntető 438. cikk (4) pont a román büntető törvénykönyvből. 

Hivatkozás történik ugyanakkor Csibi Barna magánszemély ellen szintén a Legfelsőbb Semmítőszék melletti Ügyészség által indított büntető eljárásra is, amelynek értelmében a köztörvényes bűnöző és tömeggyilkos népirtó Avram Iancut jelképező szalmabábu felakasztása közterületen rasszista, fasiszta és idegengyűlölő eszmék terjesztésének számít, börtönbüntetést kért az Ügyészség erre a cselekményre, amit a másodfokú bíróság jóvá is hagyott. 

Valamint hivatkozás történik Corneliu Liviu Popescu ügyvédnek szintén a Legfelsőbb Semmítőszék melletti Ügyészséghez, gyűlöletbeszéd tárgyában Mihai Tudose ellen benyújtott feljelentésére is. 

A Székely Köztársaság hivatalos álláspontja: 
A románság és magyarság, székelység történelmi együttélése során a románság igen nagy gyakorlatra tett szert az utóbbiak ellen elkövetett népirtásokban (Horea, Kloska, Krisán vezette magyarellenes népirtás a 18. század végén, Avram Iancu vezette népirtás a magyar szabadságharc ideje alatt, Kőröstárkány, Kisnyégerfalva, Magyarremete, Gyanta, Szárazajta, Csíkszentdomokos stb. helységek lakosainak tömeges lemészárlása és kiirtása), éppen ezért a lehető legkeményebben, csontig kell fellépni minden ezekhez hasonló szándék ellen. 


Kapcsolódó:
Tudose: Dacă steagul secuiesc va flutura pe instituţiile de acolo, toţi vor flutura lângă steag (stirileprotv.ro)
MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ (Lumea Justitiei)

2018. január 17., szerda

A MIÉP a hágai nemzetközi bíróságra vinné a párizsi békediktátumot, Budaházy amnesztiát kap - MIÉP fórum a budapesti Krisztina szállóban

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2018 január 13-án szervezett lakossági fórumot a budapesti Krisztina szállóban, amelyen a Korrupcióellenes Liga, a devizások, valamint a Székelyek Világszövetsége is képviseltette magát Gaál István és Csibi Barna által.

A MIÉP nyíltan kiáll a székelység, mint Magyarországon honos népcsoport bejegyzése mellett, amely célkitűzést jómagam ismertettem felszólalásban a fórumon, valamint ebből a célból aláírásgyűjtésre is sor került.

Deli Károly, a MIÉP elnökhelyettese a feltett kérdésre egyértelműen leszögezte, hogy amennyiben a lakosság részéről hitelt kapnak az idei országgyűlési választások során, és kormányra kerülnek, meg fogják támadni a Hágai Nemzetközi Bíróságon a jelenleg érvényben levő jogellenes diktátumot, a párizsi békeszerződést.

Budaházy György és a Hunnia ügy esetében felvetett kérdésre a MIÉP álláspontja, hogy amennyiben kormányra kerülnek, amnesztiában részesítik a politikai üldözötteket.


 Kapcsolódó: MIÉP - A magyar megmaradásért (Facebook)

2018. január 8., hétfő

Azért vagyunk kevesebben Erdélyben magyar ajkúak, mert kiirtottak - 169 éve történt a nagyenyedi népirtás

A Székelyek Világszövetsége szervezésében került sor Nyíregyházán, a Kossuth téren a nagyenyedi népirtás 169. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre. A rendezvényen korabeli, az elkövető oláhok vadállati brutalitását bemutató rajzok reprodukciói kerültek kiállításra, valamint a magyar szabadságharc alatt a fronton harcoló magyar és székely férfiak által otthonhagyott védtelen asszonyok, gyerekek és magatehetetlen öregek ellen elkövetett tömeggyilkosságsorozat áldozatainak hozzávetőleges száma, településenként. Egy nagyméretű képen hivatalos nevén Ábrahám János, közismertebb nevén Avram Iancu bandavezér és tömeggyilkos oláh lett ábrázolva, a megfelelő jelzőkkel (a kép különlegessége, hogy egy, Székelyföldön szervezett, hasonló tartalmú rendezvény során a kép kisméretű reprodukciója ürügyén 1000 lej bírságot rótt ki a csíkszeredai csendőrség).

A rendezvény során bemutatásra került a Nagyenyedi Polgármesteri Hivatal hivatalos átirata értelmében a város közigazgatási területén van Axente Sever szobor, az Axente Sever nevet viselő iskola udvarán, az Axente Sever utcában. Axente Sever volt az a magyargyilkos falkavezér, aki az 1849 január 8-i nagyenyedi vérengzést közvetlenül vezette (viszont a fővezér Avram Iancu is áldását adta a rémtettre).

A rendezvényen aláírásgyűjtés is folyt a székelység nemzetiségként való elismeréséért, valamint a trianoni diktátum nemzetközi bíróságra való viteléért.

Az esemény után lazításként a nyíregyházi Kossuth tériek szervezésében tartott Wass Albert emlékfilmvetítésen és felolvasóesten vettünk részt.


Kapcsolódó:
A nagyenyedi vérengzésre emlékeztek Csíkszeredában (Ruszin Kárpátalja)
És igen, Nagyenyeden, az utca és iskola mellett, amik Axente Sever nevét viselik, természetesen szobra is van a magyargyilkosnak (Ruszin Kárpátalja)

2018. január 5., péntek

Azért nem engedélyezik a népszavazást Katalónia elismerésének ügyében, mert az új államokat a kormány ismeri el kormányrendeletben, és nem az Országgyűlés szerves törvényben - Ilyent hallottál?

Elutasította a Nemzeti Választási Bizottság annak a népszavazási kezdeményezésnek a jóváhagyását, amelyet a Székelyek Világszövetsége nyújtott be, és amelynek kérdése az volt, hogy "Akarja-e Ön, hogy Magyarország elismerje a Katalán Köztársaságot?". Az elutasítás egyik okaként azt nevesítette a Bizottság, hogy új államokat, az eddigi gyakorlat szerint, nem a magyar Országgyűlés hivatott elismerni jogszabályban, hanem a magyar kormány, kormányrendeletben, és a népszavazás intézménye csak az Országgyűlést hozhatja kényszerhelyzetbe, a kormányt nem. Mindenesetre számos más, szintén érdekfeszítő információval találkozhatunk a határozatban arra vonatkozóan is, hogy hogyan történik egy új állam születése, mik az erre vonatkozó hivatalos, és a magyar állam által is elismert rendelkezések. 


NVB határozat .pdf formátumban:
http://www.filedropper.com/1per2018nvbhatrozat

Kapcsolódó:
Népszavazási kezdeményezés a Katalán Köztársaság elismerése céljából - benyújtásra került a kezdeményezés (Ruszin Kárpátalja)

2018. január 2., kedd

1849 január 8 - a nagyenyedi vérengzés. Figyelemfelkeltő akciót jelentett be a Székelyek Világszövetsége

2018 január 8-ra, Nyíregyházára a Kossuth térre jelentett be figyelemfelkeltő akciót a Székelyek Világszövetsége. A rendezvényen a lakosság figyelmét kívánják felhívni arra a történelmi tényre, hogy 1849 január 8-án az Avram Iancu vezetése alá tartozó oláh martalócok megrohanták a védtelen Nagyenyedet, és lemészárolták annak magyar nyelvű lakosságát. A mészárlásnak szinte kizárólag asszonyok, gyerekek és magatehetetlen öregek, illetve papok estek áldozatul, mivel a férfiak a magyar hadseregben harcoltak a fronton az osztrák-orosz megszálló csapatok ellen.

Rendezvénybejelentő lap:Kapcsolódó:
A nagyenyedi vérengzésre emlékeztek Csíkszeredában (Ruszin Kárpátalja)

2018. január 1., hétfő

Az EBH azt javasolja, a székelységet sértegetők ellen kártérítési pert kell indítani

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatában, amit a székelység nemzetiségként való elismerésének kezdeményezői illetve a székelység, mint etnikum elleni uszító hangvételű, a mandiner hírportálon megjelent cikkel kapcsolatos megkeresésre hozott, leszögezi, hogy az intézménynek nem hatásköre magánszemélyek illetve sajtótermékek által elkövetett jogsértések vizsgálata, illetve, hogy ezen személyek nem kötelezhetőek az egyenlő bánásmód elveinek betartására. Kiemeli, hogy számos más hatósághoz lehet, illetve tanácsos fordulni az ügyben. Szalmaláng - a székely nemzetiség ellen uszít a Mandiner (Ruszin Kárpátalja)